Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

 

Unikalny w skali Polski ośrodek badawczy, umożliwiający prowadzenie

interdyscyplinarnych badań w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz w obszarze nauk informatycznych i przyrodniczych.

 

Aktualności i ogłoszenia

O projekcie

Cel główny Projektu to wzrost innowacyjności regionu Mazowsza oraz kraju, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie transferu innowacji do regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie możliwości wykonywania interdyscyplinarnych badań oraz umożliwienie korzystania środowisku naukowemu, przedsiębiorcom z nowoczesnej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najnowsze technologie, w tym zwłaszcza informatyczne, multimedialne.

 

ZAKRES PROJEKTU

 

Zakres Projektu został podzielony na następujące etapy realizowane przez Wnioskodawcę:

1. Prace przygotowawcze.

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.

3. Prace adaptacyjne na infrastrukturze konsorcjantów w zakresie dostosowania jej do potrzeb instalacji aparatury.

4. Zakup aparatury dla potrzeb konsorcjantów.

5. Budowa obiektów Centrum z infrastrukturą instalacyjną, przyłączami i z wyposażeniem wbudowanym.

6. Odbiory budynków Centrum przez służby administracyjno-państwowe – pozwolenie na użytkowanie obiektu.

7. Zagospodarowanie terenu związanego z inwestycją (zieleń, parkingi, mała architektura).

8. Zakup i montaż infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania Centrum oraz szkolenia.

 

GRUPY DOCELOWE

 

Na grupy docelowe realizacji Projektu, składają się: - Konsorcjum naukowe utworzone w celu realizacji Projektu; - inne uczelnie i jednostki badawcze w zakresie prowadzenia działalności badawczej; - przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z infrastruktury badawczej oraz wszystkie podmioty zainteresowanie użyciem powstałej infrastruktury do celów prac B+R

 

Projekt w liczbach

83 259 413,66 zł

81 366 817,12

65 10 149,43

całkowita wartość projektu

kwalifikowana wartość projektu

kwota dofinansowania

19 specjalistycznych laboratoriów

3 instytucje naukowe uczestniczące w projekcie

3 przedsiębiorców uczestniczących w projekcie

Wizualizacje

Model 3D

Teren inwestycji

Lider konsorcjum

Partnerzy naukowi

Przedsiębiorcy

Adres biura projektu MCB

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

Centrum Technologii Informacyjnych

Nauk Humanistyczno-Społecznych

 

ul. Wóycickiego 1/3

01-815 Warszawa

 

budynek 24, pok. 208

 

tel.: 22 380 96 96

tel.: 515 088 347

 

mcb@uksw.edu.pl

Adres Inwestycji

 

ul. Marii Konopnickiej 1

05-092 Dziekanów Leśny

© 2018 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja o ciasteczkach