CNT-371-01/2019

Przetarg nieograniczony – Dostawa zestawu aparatury z wyposażeniem do laboratorium pomiarowo-środowiskowego w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania do SIWZ 01

Formularz oferty (uwzględniający dokonane zmiany)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie umowy

CNT-361-01/2018

Przetarg nieograniczony – CNT-361-01/2018 
„Budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym wraz z instalacją i kotłownią gazową” oraz wykonanie przewidzianych dokumentacją projektową przyłączeń mediów.

Zmiana SIWZ 01

Projekt przyłącza Wod-kan PDF DWG

Przedmiar w branży sanitarnej

Zmiana SIWZ 02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02

Pytania do SIWZ, Zmiana SIWZ 03

załączniki: 2, 3, 4, 5, 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03

Pytania do SIWZ, Zmiana SIWZ 04

załączniki: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 04

Pytania do SIWZ, Zmiana SIWZ 05

załączniki 1/2 , 2/2

Pytania do SIWZ, Zmiana SIWZ 06

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 05

Pytania do SIWZ, Zmiana SIWZ 07

Załącznik – Formularz oferty

Pytania do SIWZ, Zmiana SIWZ 08

załączniki 1/2 , 2/2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 06

Zmiana SIWZ 09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 07

Uwaga: W dniu 18.03.2019 zmienił się Identyfikator postępowania w miniportalu.

Nowy indentyfikator:

5032e96b-1b60-49ad-aece-ed9c5d5e4d5d

załącznik nr 4 do SIWZ –klucz publiczny

Zmiana SIWZ 10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 08

Zamiana SIWZ 11

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia